หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

1. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะมีการใช้งานเหมือนและแตกต่างจากเครื่องฉายภาพทึบแสงอย่างไร

ตอบ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเป็นเครื่องฉายภาพชนิดโปร่งแสง ส่วนเครื่องฉายภาพทึบแสงเป็นเครื่องฉายภาพระบบสะท้อน

2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใดนิยมใช้มากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ คอมพิวเตอร์ เพราะมีความสะดวกรวดเร็วนำการทำงานและการนำเสนองาน

3. ถ้าต้องการนำเสนองานด้วยเครื่องฉายภาพทึบแสงนักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ตอบ เตรียมเครื่องโพรเจกเตอร์ หรือจอภาพคอมพิวเตอร์

4. การนำเสนองานประเภทสาธิตการทำอาหารควรใช้ไมโครโฟนประเภทใด

 เพราะเหตุใด ตอบ ไมโครโฟนแบบห้อยคอ เพราะสะดวกในการนำเสนอ

5. ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์สามานำเสนองานกราฟที่สร้างจากซอฟแวร์ ไมโครซอฟต์เอกเซลได้หรือไม่ อย่างไร

 ตอบ ได้ สามารถนำงานจากซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เอกเซลมาวางไว้ใส่ใน ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์ พอยนต์ได้

6. ถ้าต้องการนำเสนองานในที่ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะเลือกนำเสนองานโดยวิธีใด เพราะเหตุใด

ตอบ ใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เพราะสามารถฉายในห้องที่มีแสงสว่างได้

7. ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้นำเสนองานควรมีลักษณะย่างไร

ตอบ มีทั้งภาพ ข้อความ และเสียง ข้อมูลถูกต้อง

8. เพราะเหตุใดต้องทำการวิเคราะห์ผู้ฟังก่นเตรียมนำเสนองาน

ตอบ ทำให้ผลงานที่นำเสนอถูกต้องครบถ้วน

9. ถ้าต้องการนำเสนอสไลด์การสร้างชิ้นงาน ควรเลือกคำสั่งใดเพื่อกำหนดรูปแบบสไลด์ใน ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์

ตอบ คำสั่งออกแบบ

10. ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถนำมาใช้กับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์ต้องมีลักษณะ อย่างไร

 ตอบ ต้องเป็นประเภทไฟล์ AVI, Quick Time, MPEG

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: