หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1. อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร

ตอบ การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก

2. เพราะเหตุใดอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ตอบ รวดเร็ว มีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา

3. ถ้าต้องกดารเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนักเรียนต้องทำอย่างไร

ตอบ ใช้โมเด็มเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เข้ากับสายโทรศัพท์

4. การค้นหาข้อมูลวิธีใดดีที่สุด เพราะอะไร

ตอบ ค้นหาผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพราะสะดวดและรวดเร็ว

5. การค้นหาข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็วมีเทคนิคอย่างไร

ตอบ 1.บีบประเด็ดให้แคบลง 2.การใช้คำที่ใกล้เคียง 3.การใช้คำหลัก4.หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข 5.ใช้เครื่องหมายบวกและลบช่วยค้นหาข้อมูล

6. ถ้าต้องการค้นหาบทความที่มีคนเขียนไว้เพื่อเผยแพร่ นักเรียนจะต้องเลือกคลิกที่คำสั่งใด

ตอบ คำสั่งค้นหา

7. เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต

ตอบ เพราะมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากเพิ่มขึ้นทุกวัน การใช้งานผ่านระบบอินเตอรเน็ตและส่งข่าวสารถึงกันย่อมมีผู้ที่ประพฤติไม่ดีปะปนและสร้างปัญหาให้ผู้อื่นอยู่เสมอ

8. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม

ตอบ ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ

9. การคัดลอกผลงานของผู้อื่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีผลเสียอย่างไร

 ตอบ เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

10. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ผู้อื่นใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างไรบ้าง

ตอบ ปฏิบัติตามกฎ กติกา และมารยาทตามอินเตอร์เน็ตเป็นตัวอย่งที่ดีให้แก่ผู้อื่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: